Tidligere i år kjøpte Rimo Eiendom Vik Handelspark på 13 500 kvadratmeter sentralt plassert i Brumunddal. Senteret er fylt med solide handelsaktører med enkel adkomst og gratis parkering rett utenfor inngangsdøra. I dag er Nav Ringsaker, Montér, Power, Kiwi, Arve Hagen AS, Jysk og Europris leietakere på Vik. Samtlige kvadratmeter er leid ut.
Eiendommen Vik har Rimo Eiendom kjøpt av selskapet Vik Holding AS. Gjennom oppkjøpet har vi sikret oss Brumunddal Handelsbygg AS og Brumunddal Kontorbygg AS.
De to selskapene drifter henholdsvis forretnings- og kontorlokalene på Vik.