Nortura har valgt å flytte all sin aktivitet på Lillehammer til Rudshøgda. Dermed lå eiendommene ut til salg. Rimo Eiendom slo til og sikret seg to eiendommer på totalt 19.998 kvadratmeter.

Nortura skal innen 1. januar 2018 flytte all sin produksjon til Rudshøgda i Ringsaker. Rimo eiendom jobber nå med å fylle de ledige lokalene med ny aktivitet.

– Denne etableringen har en sammenheng med at vi driver fryserilager i Brumunddal. Eiendommen på Lillehammer har også et stort fryseri vi kan dra nytte av i Brumunddalsavdelingen, forteller Rimo eiendoms styreleder, Finn Erik Byfuglien.

GOD LAGERKAPASITET
Allerede er en liten del av eiendommene utleid. Nortura skal leie fryseri på om lag 2.000 kvadratmeter de neste tre årene, mens Norsk Dyremat som også eies av Nortura, skal leie 2.500 kvadratmeter i 10 år framover. Rimo Eiendom jakter nå leietakere til 15.000 kvadratmeter på Lillehammer.

– Det vi jobber med nå er å leie ut mest mulig til næringsmiddelindustrien. Det vil være en god del lagerkapasitet på tomta, sier Byfuglien.

Det er etablert et lite ølbryggeri på tomta og det jobbes med tegningsforslag til ombygging av kontorbygget fra gamle administrasjonstegninger av Nortura.