Brumunddal 01.04.2019: Rimo Eiendom AS overtar nå Brumunddal Næringspark som består av «Parketten» og «Hymax-eiendommen». Parketten er på ca. 9000 m2 og fordeler seg over 3 etasjer, mens Hymax-eiendommen er på 6.000 m2 som fordeler seg på 5 haller.

Rimo Eiendom AS er et eiendomsselskap lokalisert i Ringsaker. Selskapet har eiendommer primært i Hedmark og Oppland. Vårt mål er en langsiktig og forutsigbar drift med gode leietakere. Vi drifter primært eiendommer rettet mot næringslivet.

Deler av byggene er for tiden utleid, og jobben med å fylle de ledige lokalene er godt i gang.  Det er allerede inngått leieavtaler med nye leietakere og de vil begynne innflytning snarest mulig. Eksisterende leieforhold videreføres. Brumunddal og Ringsaker er i vekst, og vi ønsker å bidra med å legge til rette for at Brumunddal skal være attraktivt for næringslivet. Eiendommen ligger sentralt til i Brumunddal og i nærheten av E6, og vil gi leietagerne god eksponering og synlighet i bybildet.

Brumunddal Næringspark AS har gjort en solid innsats med å forvalte og utvikle eiendommen og de har opptrådt profesjonelt i forbindelse med avhendingen. Rimo Eiendom ønsker å benytte anledningen til å takke for et ryddig samarbeid med dagens eier.