Stor næringseiendom med produksjonshaller, lager og kontorer.

Eiendommen har et tomteareal på cirka 14,5 dekar og ligger vis-a-vis Brumunddal stasjon, sentralt i Brumunddal i Innlandet. Kort veg og enkel adkomst til E6. Samlet bygningsmasse har cirka 4850 kvm bruttoareal, hvorav cirka 4670 kvm er i første plan. Produksjonshaller og lager med gode takhøyder for fleksibel bruk.

Stor flat tomt som er opparbeidet med parkeringsarealer, gruset gårdsplas og asfaltert gårdsplass og uteplass.

Sentral beliggenhet

Eiendommen har en god og sentral beliggenhet i Brumunddal i Ringsaker kommune. Rett vest for jernbanestasjonen og like ved det nye landemerket Wood hotell. Området er bebygget med variert næringsbebyggelse, industri‑ og kontoreiendom, i tillegg til sentrumsbebyggelse i form av forretninger. Det er et boligområde med spredt småhus-bebyggelse noe øst for eiendommen.

Fra eiendommen er det kort vei til E6 og det er etablert kollektivtilbud med både buss og togstasjonen i umiddelbar nærhet. Med ny firefelts E6 tar det ca 1 time og 40 min å kjøre til Oslo, 15 min til Hamar, 30 min til Gjøvik og 40 min til Lillehammer.

Bildegalleri