Sterk lokal forankring

Rimo Eiendom AS er et eiendomsselskap lokalisert i Ringsaker. Vi leier ut næringsbygg primært i Innlandet (Hedmark og Oppland).

Utleie av næringseiendom, handelsbygg, kontorer og industrilokaler i Innlandet er vår spesialitet. Med et nedslagsfelt på ca. 160 000 innbyggere innen en times kjøring fra Ringsaker, er det store muligheter for handels- og næringsdrivende i vår region.

Rimo Eiendom ønsker å være tidlig inne med arkitektbyrå og samarbeidspartnere som forstår kundens behov. Prosessen med å finne nye lokaler kan ofte være tung for mange bedrifter. Problemstillinger som ofte går igjennom er beliggenhet, størrelse, standard på lokaler og hvor mye det vil koste å investere i nye lokaler. Gode lokaler er avgjørende for at en bedrift skal ha sunn vekst og fornøyde ansatte.

Langsiktig

Vårt mål er en langsiktig og forutsigbar drift med gode leietakere. Vi kjøper og drifter primært eiendommer rettet mot næringslivet.

2022-02-14T10:23:05+01:00

Kontorlokaler Parketten

Stor næringseiendom med produksjonshaller, lager og kontorer. Eiendommen har et tomteareal på cirka 14,5 dekar og ligger vis-a-vis Brumunddal stasjon, sentralt i Brumunddal i Innlandet. Kort veg og enkel adkomst til E6. Samlet [...]