Rimo Eiendom AS
Besøksadresse i Pellerviken Næringspark
Ringsakervegen 71, 2380 BRUMUNDDAL

Tlf: 901 70 794 (Finn Erik)
Epost: finnerik@rimo-eiendom.no