Hvordan starter man?

Å finne de rette lokalene for din bedrift er helt avgjørende for at man skal lykkes. Bedrifter som lykkes med de rette lokalene vil bedre effektiviteten, redusere sjukefravær og tiltrekke seg nye kunder. Men å finne frem til lokaler i en jungel av tilbydere kan være vanskelig.

Hvordan vi jobber

Vår portefølje består av rundt 100.000 m2 og består av lager/logistikk, butikklokaler, kontorer, restauranter og produksjonslokaler. Vi har vårt nedslagsfelt primært i Innlandet ( Gamle Hedmark, men også i Oppland).
I tillegg til å være en tradisjonell gårdeier så tar vi på oss rollen som rådgivere i denne prosessen. Det er viktig for oss å forstå hva din bedrift er ute etter, blant annet hvor mange ansatte og hvilke fasiliteter som er ønskelig. Denne informasjonen er viktig for oss for å forstå hvordan lokaler kan tilpasses best mulig, slik at bruken av lokalene blir best mulig.
Å flytte bedriften til nye lokaler er en ressurskrevende affære. Dette forstår vi, og vi ønsker å bidra til en sømløs overgang frem til overtagelse av lokalene.

Vi knytter til oss de beste samarbeidspartnerne gjennom arkitekter, entreprenører og utførende byggfag, og sammen sørger vi for å gi våre leietagere det beste resultatet. For oss er det viktig at lokalene er dokumentert godkjent, og vi følger TEK17-standard på alle renoveringsprosjekter.
Er det akutt behov for større lokaler har vi også lokaler som kan flyttes rett inn i uten at det er nødvendig med større oppussingsprosjekter.

Et typisk prosjektløp kan se sånn ut:
– Behovsmøte
– Forslag til løsning med fremdriftsplan og leiekontrakt
– Kontraktsinngåelse
– Tilpasning av lokaler
– Overtagelse

Veien videre

Se våre eiendommer her: https://rimo-eiendom.no/eiendommene/

Går du og din bedrift med planer om å investere i nye lokaler så gleder vi oss til å høre fra dere.

Tlf: 901 70 794 (Finn Erik)
Epost: finnerik@rimo-eiendom.no

Tlf: 909 44 125 (Tom Stian)
Epost: tomstian@rimo-eiendom.no