Vik Eiendom, 2380 Brumunddal

Handels- og kontorbygg midt i sentrum

Bruttoareal

Bruttoareal

6200 m²

Byggeår

Byggeår

ferdigstilt 2008

Egnet til

Egnet til

handel, kontor, butikk

Status

Status

Utleid

Stor handelseiendom i Brumunddal sentrum

Lundby bruk i Brumunddal, som fram til 1953 hadde navnet Viks sag og høvleri, ble startet da brukseier Børre Vik i 1899 kjøpte den øvre mølla og saga av garden Buttekvern. I dag er eiendommen et kombinert handels-og kontorbygg og har leietagere som Europris, Arve Hagen AS, Kiwi, Power, Monter, JYSK og NAV.

Eiendommen, slik den er kjent i dag, ble ferdigstilt i 2008.

Sentral beliggenhet

Eiendommen ligger midt i hovedgata i Brumunddal kalt «Miljøgata». Med sin sentrale plassering midt i bybildet er dette en eiendom som legger til rette for mye handel hos våre leietagere.

Bildegalleri

Eiendommens potensiale

Brumunddal er i en spennende utviklingsfase.

Brumunddal er i en spennende urban byutvikling og er et vekstsentrum. Kommuneplanens arealdel understreker at bybebyggelse når Brumunddal sentrum skal være områder med høy bygningsmessig tetthet, og at det er ønskelig å øke gjennomsnittlig byggehøyder og grad av utnytting.