Nils Amblisveg 4 (Parketten), Brumunddal

Stor handels- og kontoreiendom sentralt i Brumunddal sentrum

Bruttoareal

Bruttoareal

9000 m²

Byggeår

Byggeår

Renovert 2020

Egnet til

Egnet til

Handel, kontor, industri, lager

Status

Status

Delvis ledig

Stor bygningsmasse med nærhet til nye E6

Eiendommen har et tomteareal på cirka 14,5 dekar og ligger vis-a-vis Brumunddal stasjon, sentralt i Brumunddal i Innlandet. Kort veg og enkel adkomst til E6. Samlet bygningsmasse har cirka 4850 kvm bruttoareal, hvorav cirka 4670 kvm er i første plan. Produksjonshaller og lager med gode takhøyder for fleksibel bruk.

Stor flat tomt som er opparbeidet med parkeringsarealer, gruset gårdsplas og asfaltert gårdsplass og uteplass.

Beliggenhet

Eiendommen har en historisk beliggenhet på Langmoens gamle parkettfabrikkområde, mellom avkjørselen fra E6 og en av Norges beste ørretelver, Brummunda. Med sin sentrale beliggenhet i Brumunddal har Næringsparken en viktig rolle i Brumunddals videreutvikling av bykjernen.

Bildegalleri

Eiendommens potensiale

Brumunddal er i en spennende utviklingsfase.

Brumunddal er i en spennende urban byutvikling og er et vekstsentrum. Kommuneplanens arealdel understreker at bybebyggelse når Brumunddal sentrum skal være områder med høy bygningsmessig tetthet, og at det er ønskelig å øke gjennomsnittlig byggehøyder og grad av utnytting. Ringsaker er en kommune i Innlandet fylke. Den grenser i nordvest mot Lillehammer, i nord mot Øyer, Stor-Elvdal og Åmot, i øst mot Hamar, i sør mot Stange og Østre Toten og i vest mot Gjøvik kommune. Ringsaker er den mest befolkningsrike blant kommunene i Innlandet fylke. Ringsaker inngikk i Hedmark fylke inntil sammenslåingen med Oppland fylke i 2020.