Strandvegen 10a, 2380 Brumunddal (Globus)

Store industrilokaler, sentral beliggenhet

Bruttoareal

Bruttoareal

4850 m²

Byggeår

Byggeår

1910

Egnet til

Egnet til

industri, lager

Status

Status

Delvis ledig

Stor næringseiendom med produksjonshaller, lager og kontorer.

Eiendommen har et tomteareal på cirka 14,5 dekar og ligger vis-a-vis Brumunddal stasjon, sentralt i Brumunddal i Innlandet. Kort veg og enkel adkomst til E6. Samlet bygningsmasse har cirka 4850 kvm bruttoareal, hvorav cirka 4670 kvm er i første plan. Produksjonshaller og lager med gode takhøyder for fleksibel bruk.

Stor flat tomt som er opparbeidet med parkeringsarealer, gruset gårdsplas og asfaltert gårdsplass og uteplass.

Sentral beliggenhet

Eiendommen har en god og sentral beliggenhet i Brumunddal i Ringsaker kommune. Rett vest for jernbanestasjonen og like ved det nye landemerket Wood hotell. Området er bebygget med variert næringsbebyggelse, industri‑ og kontoreiendom, i tillegg til sentrumsbebyggelse i form av forretninger. Det er et boligområde med spredt småhus-bebyggelse noe øst for eiendommen.

Fra eiendommen er det kort vei til E6 og det er etablert kollektivtilbud med både buss og togstasjonen i umiddelbar nærhet. Med ny firefelts E6 tar det ca 1 time og 40 min å kjøre til Oslo, 15 min til Hamar, 30 min til Gjøvik og 40 min til Lillehammer.

Bildegalleri

Eiendommens potensiale

Brumunddal er i en spennende utviklingsfase.

Brumunddal er i en spennende urban byutvikling og er et vekstsentrum. Kommuneplanens arealdel understreker at bybebyggelse når Brumunddal sentrum skal være områder med høy bygningsmessig tetthet, og at det er ønskelig å øke gjennomsnittlig byggehøyder og grad av utnytting.

Ringsaker er en kommune i Innlandet fylke. Den grenser i nordvest mot Lillehammer, i nord mot Øyer, Stor-Elvdal og Åmot, i øst mot Hamar, i sør mot Stange og Østre Toten og i vest mot Gjøvik kommune. Ringsaker er den mest befolkningsrike blant kommunene i Innlandet fylke. Ringsaker inngikk i Hedmark fylke inntil sammenslåingen med Oppland fylke i 2020.